อาเซียน

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
61 CSR กับแรงงานและอาเซียน 20/06/2556 1703
62 การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี้ เสรี 19/06/2556 1409
63 พิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) กับการค้าบริการ 28/05/2556 1764
64 การประชุมคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติครั้งที่ 1/2556 28/05/2556 1893
65 การประชุมคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติครั้งที่ 2/2556 28/05/2556 1623
66 รายงานผลการประชุมเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาความรู้ด้านอาเซียน และความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 28/05/2556 1360
67 รายงานการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษา 22/05/2556 1294
68 นำส่งจดหมายเปิดผนึกข้อคิดเห็นจากเวทีสาธารณะ เรื่อง "ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 29/04/2556 1427
69 สรุปผลการสัมมนาบทบาทของกรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 29/04/2556 1207
70 การพัฒนาช่องทางการค้าระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 25/03/2556 1268
71 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับผลกระทบและการปรับตัวของแรงงานไทย 15/03/2556 1377
72 ความเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนในอาเซียน 12/03/2556 1727
73 How to จัดสัมมนาระหว่างประเทศแบบไทยๆ ฮ้าไฮ 12/03/2556 1392
74 การประชุมระหว่างประเทศ ตอน..เชิญแขกจากอาเซียน 11/12/2555 1503
75 How to จัดสัมมนาระหว่างประเทศแบบไทยๆ ฮ้าไฮ ตอนที่ 2 20/11/2555 1430
76 How to จัดสัมมนาระหว่างประเทศแบบไทยๆ ฮ้าไฮ้ 09/11/2555 1799
77 บทความพิเศษ เรื่อง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 03/10/2555 7233
78 เก็บเล็กผสมน้อย...อาเซียน ตอนที่ 5 ถอดรหัส Blueprint 15/09/2555 1916
79 เก็บเล็กผสมน้อย...อาเซียน ตอนที่ 4 ประชาค้ม...ประชาคมอาเซียน 26/06/2555 2370
80 เก็บเล็กผสมน้อย...อาเซียน ตอนที่ 3 เหล้าเก่าในขวดใหม่ 26/06/2555 2129

หน้า 4 จาก 5

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready