การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 คำชี้แจงกฎกระทรวง คุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 3034
2 ประกาศและแนวทางปฏิบัติกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตามกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล 6754
3 สาระสำคัญกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล 4996
4 กสร.เข้าร่วมหารือการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ด้านป้องกัน) ประจำปี 2557 2037
5 การจัดอันดับการค้ามนุษย์ตามกฎหมาย TVPA 6770
6 ข้อบ่งชี้เพื่อเฝ้าระวังการเข้าข่ายเป็นแรงงานบังคับ (Forced Labour) 2735
7 ติวเข้มตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล ปราศจากการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ 2292
8 รองปลัดกระทรวงแรงงานร่วมประชุมคณะทำงานด้านความร่วมมือและยุทธศาสตร์การสื่อสาร (Partnership และ Communication Strategy) การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 2114
9 ตั้ง ศปคร. เพื่อเพิ่มบทบาทในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 2696
10 เปิดศูนย์บริการแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จของสมุทรสาคร 1659
11 รองปลัดกระทรวงแรงงานร่วมทีมบูรณาการความร่วมมือตรวจเรือประมงทะเลที่สมุทรสาคร 1840

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready