การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 คำชี้แจงกฎกระทรวง คุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 29/04/2558 2906
2 ประกาศและแนวทางปฏิบัติกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตามกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล 14/01/2558 6041
3 สาระสำคัญกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล 13/01/2558 4501
4 กสร.เข้าร่วมหารือการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ด้านป้องกัน) ประจำปี 2557 17/10/2557 1976
5 การจัดอันดับการค้ามนุษย์ตามกฎหมาย TVPA 09/10/2557 6523
6 ข้อบ่งชี้เพื่อเฝ้าระวังการเข้าข่ายเป็นแรงงานบังคับ (Forced Labour) 02/10/2557 2636
7 ติวเข้มตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล ปราศจากการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ 05/09/2557 2231
8 รองปลัดกระทรวงแรงงานร่วมประชุมคณะทำงานด้านความร่วมมือและยุทธศาสตร์การสื่อสาร (Partnership และ Communication Strategy) การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 22/08/2557 2075
9 ตั้ง ศปคร. เพื่อเพิ่มบทบาทในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 10/07/2557 2619
10 เปิดศูนย์บริการแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จของสมุทรสาคร 02/07/2557 1624
11 รองปลัดกระทรวงแรงงานร่วมทีมบูรณาการความร่วมมือตรวจเรือประมงทะเลที่สมุทรสาคร 24/06/2557 1798

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready