ปลัดกระทรวงแรงงาน หารือสำนักงานคดียาเสพติด เพื่อบูรณาการทำงานการทำงานร่วมกันตามแผนประชารัฐร่วมใจ

พิมพ์

วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน หารือกับนางชนิญญา ชัยสุวรรณ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดียาเสพติด  เพื่อบูรณาการทำงานการทำงานร่วมกันตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติดของรัฐบาลเพื่อให้เกิดประโยชน์สุงสุด โดยมีนายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือด้วย ณ ห้องปฏิบัติงานปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 กระทรวงแรงงาน