สสค.หนองคาย จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการ

พิมพ์

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นายเกษมสันต์ เครือเจริญ สค.หนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่ สสค.หนองคาย จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการ ประจำปีงบประมาณ 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานประกอบมีระบบบริหารการจัดการแรงงานตามมาตรฐานแรงงานไทยความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย (มรท.8001-2553) ในส่วนที่กฎหมายกำหนด และเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู้กระบวนการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2553 หรือเข้าสู่ระบบประกาศแสดงตนเอง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฯ จำนวน 30 คน