สสค.นครนายก ดำเนินการตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

พิมพ์

 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.30 น. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก มอบหมายนายบรรจง แก้วลอดหล้า นิติกรชำนาญการ
ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานปกครอง ดำเนินการตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
สุ่มตรวจสารเสพติดในสถานประกอบกิจการบริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ธุรกิจไก่ไข่ ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จำนวนลูกจ้าง 107 คน
และบริษัท แสงทองสหฟาร์ม จำกัด โรงคัดแยกไข่ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จำนวนลูกจ้าง 144 คน