สสค.ประจวบคีรีขันธ์ ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามโครงการความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์กรภาครัฐ

พิมพ์

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานสวัสสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมยพยพหนีไฟ ณ ศาลากลางจังหวัด ตามโครงการความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์กรภาครัฐ มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายโชตินรินทร์ เกิดสม เป็นประธานอำนวยการ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน ดังนี้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองหัวหิน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลคลองวาฬ อบต.เกาะหลัก อบต.อ่าวน้อย กองบิน 5  โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ มูลนิธิสว่างประจวบธรรมสถาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบฯ สภ.เมืองประจวบฯ และ สพฐ. โดยมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีสำนักงาน ณ ศาลากลางเข้าร่วมฝึกซ้อม 80 คน โดยในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ได้จัดอบรมความรู้ (ทฤษฎี) และฝึกการปฏิบัติการดับเพลิงขั้นต้น ตลอดจนการวางแผนซักซ้อมขั้นตอนการอพนพหนีไฟ