สสค.ตาก พร้อมด้วยคณะทำงานประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

พิมพ์

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายอำนวย มากทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะทำงานประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561 ประจำจังหวัดตาก เข้าตรวจประเมินและพิจารณาให้คะแนนกับสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1. บริษัท บิ๊กซี ซุเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขาตาก) จำกัด มหาชน เลขที่ 18/3 ถนนพหลโยธินตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 2. บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด เลขที่ 234 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก