สสค.สุโขทัย ร่วมการประชุมตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

พิมพ์

วันนี้ (6 มี.ค. มีนาคม 61) เวลา 09.00 น. นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นางดวงใจ มุสิกะวงษ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางจรินทร์พร อินทร์ยา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ร่วมการประชุมตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2561 (PMQA) ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดย ผศ.ดร.ไมตรี ปะการะสังข์ และ ผศ.ดร.วิเชียร วรพุทธพร ทีมตรวจจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ตรวจประเมิน เพื่อรับรองคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ