สสค.สุโขทัย เข้าตรวจสอบสถานที่รับซื้อส้ม เกิดเหตุระเบิด

พิมพ์

สืบเนื่องจากวันที่ 7 มีนาคม 2561 ได้เกิดเหตุ สถานที่รับซื้อส้ม เกิดเหตุระเบิด ในวันนี้(8มี.ค.61)พนักงานตรวจความปลอดภัยได้เข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพบนายจำนงค์ ปลาป๊อก นายจ้าง ได้ให้ข้อเท็จสาเหตุการเกิดระเบิด มาจาก ขณะปฏิบัติงานลูกจ้างได้นำแก๊สบ่มผลไม้วางไว้ในลางกาบกล้วยและได้ใส่น้ำปริมาณมากเกินไป อีกทั้งใช้พัดลมเป่า เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้น เพื่อจะใช้เวลาในการบ่มส้มรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดการระเบิดและลูกจ้างได้รับบาดเจ็บจำนวน 2 ราย นายจ้างได้นำส่งโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย และลูกจ้าง จำนวน 1 รายแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลและอีก 1 รายยังพักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล แพทย์ ยังไม่วินิจฉัย ความผิดปกติของร่างกายอาการ แต่โดยทั่วไปลูกจ้างยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ทั้งนี้พนักงานตรวจความปลอดภัยจะได้ดำเนินการออกคำสั่งให้นายจ้างปฏิบัติให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพ. ศ. 2554 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ต่อไป