สสค.สุโขทัย ร่วมชุดปฏิบัติการไทยนิยมยั่งยืน

พิมพ์

วันนี้ (8 มี.ค. 60) นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นางจรินทร์พร อินทร์ยา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ร่วมชุดปฏิบัติการไทยนิยมยั่งยืน หมู่ 9 ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย