ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกรมฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (39141.pdf)39141.pdfประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกรมฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 Kb