ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและพัฒนาประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ ฯ ปีงปม.2561(e-bidding)

พิมพ์

.

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (39285.PDF)39285.PDFประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและพัฒนาประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระยะเวลา 8 เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ กันยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 11525 Kb