ความยืดหยุ่นกับความมั่นคง : การเพิ่มขึ้นของการจ้างงานที่ไม่ได้มาตรฐานในอาเซียน กรณีประเทศอินโดนีเซีย

พิมพ์

เรียน ทุกหน่วยงาน และผู้สนใจ

สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานได้จัดทำบทความเกี่ยวกับอาเซียน เรื่อง ความยืดหยุ่นกับความมั่นคง : การเพิ่มขึ้นของการจ้างงานที่ไม่ได้มาตรฐานในอาเซียน กรณีประเทศอินโดนีเซีย ตอนที่ ๒ (ตอนจบ) ค่ะ

 

กลุ่มงานมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ

โทร. 0 2246 6101

โทรสาร 0 23541783

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (31082558.doc)31082558.docรง 0508/01722 ลว. 17 ส.ค. 5896 Kb