กระทรวงแรงงานออกโรดโชว์ให้ความรู้เรื่องแรงงานบังคับ และแรงงานเด็ก แก่นายจ้าง ลูกจ้างจังหวัดตาก เร่งปลดล็อค “ค้ามนุษย์”

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

 

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดประชุมชี้แจงรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานเด็ก เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน โดยเฉพาะประเด็นด้านแรงงานบังคับ การใช้แรงงานเด็ก แรงงานย้ายถิ่น และการค้ามนุษย์ พร้อมให้คำปรึกษาแก่นายจ้างสถานประกอบกิจการในจังหวัดตาก ให้สามารถบริหารจัดการด้านแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมกันป้องกัน แก้ไขปัญหาแรงงานบังคับ การใช้แรงงานเด็ก เร่งปลดล็อค “การค้ามนุษย์”ในประเทศไทย ณ โรงแรม       เซนทารา แม่สอดฮิลล์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

นายอนุสรณ์  ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานเด็กในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ว่า ปัจจุบันสถานการณ์ของการค้ามนุษย์ในประเทศไทยถูกจัดอยู่ในระดับกลุ่มที่ 2 บัญชีรายชื่อประเทศที่ต้องจับตามอง (Tier 2  Watch List)  เป็นปีที่สามติดต่อกัน กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ซึ่งมีหน้าที่ในการดำเนินการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องของการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และการใช้แรงงานเด็ก จึงจำเป็นต้องเร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นแรงงานโดยเฉพาะเรื่องของการใช้แรงงานบังคับ แรงงานเด็ก แรงงานย้ายถิ่น เพื่อให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องทั้งในส่วนของแรงงานในระบบและนอกระบบ ตลอดทั้งต้องช่วยให้คำปรึกษากับนายจ้างสถานประกอบกิจการให้สามารถบริหารจัดการด้านแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ด้าน นายปกรณ์  อมรชีวิน อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวอีกว่า การประชุมชี้แจงรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานเด็กนั้น กรมเดินหน้าจัดให้ครอบคลุมทั้งประเทศโดยกำหนดจังหวัดเป้าหมายไว้คือ จังหวัดสงขลา ระนอง ขอนแก่น ชลบุรี และจังหวัดตาก สำหรับจังหวัดตากเป็นจังหวัดชายแดนที่ติดต่อกันกับประเทศพม่าและมีแรงงานข้ามชาติเข้ามาทำงานเป็นจำนวนมาก จึงเสี่ยงต่อการถูกกลุ่มการค้ามนุษย์หลอกใช้แรงงานอย่างผิดกฎหมาย และได้รับการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงานได้ง่าย จึงได้เชิญนายจ้าง ลูกจ้าง องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มาสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานในประเด็นแรงงานบังคับ การใช้แรงงานเด็ก และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ เพื่อจะได้ให้ปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง จนมีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานแรงงานที่มีการยอมรับกันในระดับสากล และจะได้ช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งในการให้ประเทศไทยได้หลุดพ้นจากการขึ้นบัญชีเป็นประเทศที่ต้องจับตามองในเรื่องการ “ค้ามนุษย์ด้านแรงงาน” อีกต่อไป

 

 

 

 

 

ข่าว ธนัตถ์ ช่างสาน

ภาพ สายัณห์  จิรวงศ์ร่งเรือง

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2014 All Rights Reserved.
ipv6 ready