มาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านแรงงานสัมพันธ์ที่เกิดจากสถานการณ์อุทกภัย ปี 2554

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

การเกิดอุทกภัยครั้งนี้นายจ้าง ลูกจ้างได้รับผลกระทบทั้งสองฝ่ายเพื่อให้เกิดความสงบสุขด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการ การแรงงานสัมพันธ์ที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำมาซึ่งความสงบสุขดังกล่าว กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงได้นำแนวปฏิบัติว่าด้วยการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต ปี 2551 และหลักสุจริตใจมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ปี 2554 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile sizeDownloads
Download this file (lrb-18112554-1.pdf)lrb-18112554-1.pdfมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านแรงงานสัมพันธ์139 Kb1993

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2245 4310-4 สายด่วนแรงงาน 1546 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2013 All Rights Reserved.