มาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านแรงงานสัมพันธ์ที่เกิดจากสถานการณ์อุทกภัย ปี 2554

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

การเกิดอุทกภัยครั้งนี้นายจ้าง ลูกจ้างได้รับผลกระทบทั้งสองฝ่ายเพื่อให้เกิดความสงบสุขด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการ การแรงงานสัมพันธ์ที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำมาซึ่งความสงบสุขดังกล่าว กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงได้นำแนวปฏิบัติว่าด้วยการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต ปี 2551 และหลักสุจริตใจมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ปี 2554 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (lrb-18112554-1.pdf)lrb-18112554-1.pdfมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านแรงงานสัมพันธ์139 Kb

นโยบายเว็บไซต์
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 1546
© 2014 All Rights Reserved.