มาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านแรงงานสัมพันธ์ที่เกิดจากสถานการณ์อุทกภัย ปี 2554

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

การเกิดอุทกภัยครั้งนี้นายจ้าง ลูกจ้างได้รับผลกระทบทั้งสองฝ่ายเพื่อให้เกิดความสงบสุขด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการ การแรงงานสัมพันธ์ที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำมาซึ่งความสงบสุขดังกล่าว กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงได้นำแนวปฏิบัติว่าด้วยการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต ปี 2551 และหลักสุจริตใจมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ปี 2554 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (lrb-18112554-1.pdf)lrb-18112554-1.pdfมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านแรงงานสัมพันธ์139 Kb

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2014 All Rights Reserved.
ipv6 ready