สลก.แสดงความยินดีต่อเลขานุการกรม

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าแสดงความยินดีต่อเลขานุการกรม นางสรวงสุรัตน์ มรรคา ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา  วันที่ 23 พฤษภาคม 2556

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2245 4310-4 สายด่วนแรงงาน 1546 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2013 All Rights Reserved.