• ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้แทนฝ่ายเจ้าของเรือในคณะกรรมการแรงงานทางทะเล
 • ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องรายชื่อขององค์กรเอกชนและสถาบันการศึกษาที่มีคุณสมบัติและรายชื่อของบุคคลที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแรงงานทางทะเล
 • กระทรวงแรงงานสร้างความเข้าใจพ.ร.บ.แรงงานทางทะเล มุ่งป้องกันค้ามนุษย์
 • กระทรวงแรงงาน มอบรางวัล ๒๕๔ สถานศึกษาปลอดภัยและสุขาภาพอนามัยดี พร้อมมอบการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย
 • กสร. เตือนผู้รับงานไปทำที่บ้าน อย่าหลงเชื่อเพจรับสมัครงานบนเฟสบุ๊ค
 • อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  week 26 1 2
  week 27 3 4 5 6 7 8 9
  week 28 10 11 12 13 14 15 16
  week 29 17 18 19 20 21 22 23
  week 30 24 25 26 27 28 29 30
  week 31 31

  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
  1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
  © 2014 All Rights Reserved.
  ipv6 ready