เชิญสปก.ประกวดสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ ชิงโล่เกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2245 4310-4 สายด่วนแรงงาน 1546 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2013 All Rights Reserved.