เชิญสปก.ประกวดสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ ชิงโล่เกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

นโยบายเว็บไซต์
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 1546
© 2014 All Rights Reserved.