กสร.สุดปลื้มกับความสำเร็จของศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในการคว้าโล่เกียรติคุณ "ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ยอดเยี่ยม"

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์


Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to 193.0.6.135:43 (A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond. ) in C:\xampp\htdocs\th\administrator\components\com_joomlastats\count.classes.php on line 1038

นโยบายเว็บไซต์
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 1546
© 2014 All Rights Reserved.