การติดต่อราชการ "สำนักความปลอดภัยแรงงาน" ในสภาวะอุทกภัย

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

เนื่องด้วย อาคารสำนักงาน “สำนักความปลอดภัยแรงงาน”  เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ  ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย  เป็นผลทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ตามปกติ

นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ที่ต้องการติดต่อ “สำนักความปลอดภัยแรงงาน” สามารถติดต่อผ่านทาง

e-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน และ www.facebook.com/oshbureau labourthailand

หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดย ดังนี้

สำนักความปลอดภัยแรงงาน และกลุ่มงานทะเบียนความปลอดภัยแรงงาน

นางสุมาลี  ชนะชาญมงคล

รักษาการผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยแรงงาน

และผู้อำนวยการกลุ่มงานทะเบียนความปลอดภัยแรงงาน

โทร (มือถือ) : 081 374 2407

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ความปลอดภัยแรงงาน

นางสาวปรียานันท์  ลิขิตศานต์

รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ความปลอดภัยแรงงาน

โทร (มือถือ) : 081 811 9320

กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยแรงงาน

นางสาวรุ่งระวี  เสรีถวัลย์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยแรงงาน

โทร (มือถือ) : 081 811 9152

กลุ่มงานส่งเสริมความปลอดภัยแรงงาน

นางจุฑาพนิต  บุญดีกุล

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมความปลอดภัยแรงงาน

โทร (มือถือ) : 081 374 8365

กลุ่มงานเครือข่ายความปลอดภัยแรงงาน

นายจรัญชัย ก่อศรีพิทักษ์กุล

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเครือข่ายความปลอดภัยแรงงาน

โทร (มือถือ) : 081 860 1077

ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ ๑

นางอำไพ  อิ่มสงวนชัย

ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ ๑

โทร (มือถือ) : 081 854 3062

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2014 All Rights Reserved.
ipv6 ready