สสค.จ.ลพบุรี จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานในระบบ (เครือข่ายเก่า)

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

 

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการค้มครองแรงงานในระบบ (เครือข่ายเก่า) ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ณ เบญจธารา บูติค เพลส รีสอร์ท โดยมีวัตถุประสงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายที่ผ่านการอบรม ในปีที่ผ่านมา มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 51 คนโดย นางราณี อมตเวทย์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ เป็นประธานเปิดการอบรมและ บรรยายในหัวข้อภารกิจกรมสวัสดิการและค้มครองแรงงานกับการสร้างเครือข่ายการค้มครองแรงงาน วิทยากรจากสสค.จ.ลพบุรี นางขนิษฐา มัจฉากล่ำ นิติกรชำนาญการ บรรยายหัวข้อเรื่อง กฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และวิทยากรบรรยายจากโรงพยาบาลอานันทมหิดลจังหวัดลพบุรี พันโทหญิงศิรินทร จันทวัฒน์ มีการประชุมกล่มย่อยระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

 

 

 

 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2245 4310-4 สายด่วนแรงงาน 1546 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2013 All Rights Reserved.