สสค.จันทบุรี เปิดโครงการ “แสงใหม่...ชีวิตใหม่ผู้พ้นโทษ”

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

 

นายอนุสรณ์  ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “แสงใหม่... ชีวิตใหม่ผู้พ้นโทษในจังหวัดจันทบุรี” พร้อมด้วยนายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพานิช จิตร์แจ้ง ผู้ตรวจกระทรวงแรงงาน โดยนางสาวเนาวลักษณ์ กาญจนานันท์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี แรงงานจังหวัดจันทบุรี ประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี จัดหางานจังหวัดจันทบุรี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับพร้อมร่วมพิธีเปิด ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ณ บริเวณเรือนจำจังหวัดจันทบุรี

 

 

 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2245 4310-4 สายด่วนแรงงาน 1546 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2013 All Rights Reserved.