สสค.สระบุรี ตรวจเยี่ยมแรงงานบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

 

เมื่อวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2555 เวลา 13.30 น. นายกิตติพงษ์  เหล่านิพนธ์  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะได้เข้าเยี่ยมและส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ให้กับผู้บริหารและสหภาพแรงงานปูนซีเมนต์นครหลวง ณ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีนายกิตติพงษ์  เหล่านิพนธ์ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเข้าตรวจเยี่ยมครั้งนี้ว่ามีวัตถุประสงค์ อยู่ 2 ประการประการที่ 1 ต้องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานกับสหภาพแรงงานและผู้บริหารบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และต้องการทราบปัญหาประการที่ 2 ต้องการถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา โดยจะยึดหลักความเป็นกลาง นอกจากนั้นได้มอบแนวคิดในการทำงานกับสหภาพแรงงาน ในเรื่องการพึ่งตัวเองและอยู่ได้ด้วยตัวเอง โดยการสร้างความเข้มแข็งให้สมาชิกด้วยการให้ความรู้และส่งเสริมการศึกษา การไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การใช้เงินแบบพอเพียงเพื่อไม่ไห้เกิดหนี้สินและนำไปสู่ปัญหาในการทำงาน ไม่ควรทำงานล่วงเวลาที่มากเกินไปควร แบ่งเวลาให้กับครอบครัวกรรมการสหภาพแรงงานได้สอบถามแนวคิดการทำงานของสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรีกับกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง ซึ่งสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี ให้แนวความคิดการทำงานว่าต้องให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมโดยยึดหลักการและเหตุผล ซึ่งการทำงานแบบมีส่วนร่วม จะต้องรับผิดชอบร่วมกัน

 

 

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2014 All Rights Reserved.
ipv6 ready