สสค.เชียงราย เยี่ยมท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย "

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

 

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00 น. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย โดยนายสีหศักดิ์  ผลชีวิน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายสมชาย อภิญ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นายจำเริญ อินยา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นางสาวปักษธร สมินทรปัญญา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายธีรวัฒน์ ริ้วทองชุ่ม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เยี่ยมท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและให้คำแนะนำการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการทำงานนโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2014 All Rights Reserved.
ipv6 ready