สสค.เชียงราย เยี่ยมท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย "

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

 

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00 น. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย โดยนายสีหศักดิ์  ผลชีวิน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายสมชาย อภิญ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นายจำเริญ อินยา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นางสาวปักษธร สมินทรปัญญา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายธีรวัฒน์ ริ้วทองชุ่ม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เยี่ยมท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและให้คำแนะนำการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการทำงาน
Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to 193.0.6.135:43 (A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond. ) in C:\xampp\htdocs\th\administrator\components\com_joomlastats\count.classes.php on line 1038

นโยบายเว็บไซต์
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 1546
© 2014 All Rights Reserved.