สสค.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

 

วันที่ 28 ธันวาคม 2555 นางภาวดี เอื้ออังคณากุล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมข้าราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี
ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
นโยบายเว็บไซต์
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 1546
© 2014 All Rights Reserved.