สสค.สมุทรสาคร จัดตั้งห้องอบรมสิทธิแรงงานต่างด้าว

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

เมื่อวันที่  11  มีนาคม  2556 นายโชคชัย ด่านวิริยะกุล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดตั้งห้องอบรมสิทธิแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จแรงงานต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา กรณีพิเศษจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครเพื่อชี้แจงสิทธิ และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานให้กับแรงงานต่างด้าว โดยตั้งแต่วันที่ 11 – 14 มีนาคม 2556 มีแรงงานต่างด้าวเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงสิทธิฯแล้ว  จำนวน  321 คน

 

 

 

 

 

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2014 All Rights Reserved.