สสค.สมุทรสาคร จัดตั้งห้องอบรมสิทธิแรงงานต่างด้าว

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

เมื่อวันที่  11  มีนาคม  2556 นายโชคชัย ด่านวิริยะกุล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดตั้งห้องอบรมสิทธิแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จแรงงานต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา กรณีพิเศษจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครเพื่อชี้แจงสิทธิ และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานให้กับแรงงานต่างด้าว โดยตั้งแต่วันที่ 11 – 14 มีนาคม 2556 มีแรงงานต่างด้าวเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงสิทธิฯแล้ว  จำนวน  321 คน

 

 

 

 

 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2245 4310-4 สายด่วนแรงงาน 1546 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2013 All Rights Reserved.