การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

-

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (32902.1.pdf)การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการกำหนดราคากลาง26 Kb
Download this file (32902.2.PDF)การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา1504 Kb
Download this file (32902.3.PDF)การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ1655 Kb
Download this file (161221105908.PDF)ประกาศผลการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ประกาศผลประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์72 Kb

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready