ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การจำหน่ายพัสดุที่ใช้แล้วของทางราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

-

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (33012.1.PDF)จำหน่ายพัสดุทีึ่ใช้แล้วของทางราชการประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การจำหน่ายพัสดุที่ใช้แล้วของทางราชการ216 Kb

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready