ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 37 เครื่อง ด้วยยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

.

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (33118.PDF)กำหนดราคากลาง 83 Kb
Download this file (33118.1.PDF)ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่างประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 37 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์1134 Kb
Download this file (33118.2.PDF)ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  1231 Kb
Download this file (33118.3.PDF)ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 37 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256072 Kb

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready