กสร.พัฒนาศักยภาพด้านมาตรฐานแรงงานไทย

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดการอบรม "การพัฒนาศักยภาพและการสร้างทักษะการจัดการด้านมาตรฐานแรงงานไทยของบุคลากรภาครัฐ" วันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 8.54 น. ณ ห้องวิภาวดี 1 โรงแรมปริ้นส์ตั้น พาร์ค สวีท กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรมได้มีมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงานสามารถทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำมาตรฐานแรงงานไทย(มรท.8001-2553)ให้กับสถานประกอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 14 จังหวัด และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 พื้นที่ รวม 43 คน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready