การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

ด้วยกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ตามมาตรา 25(3) แห่ง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน จึงขอเรียนเชิญองค์กรเอกชนเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการฯ

 

 

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (34563_1.PDF)34563_1.PDFประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ4426 Kb
Download this file (34563_2.pdf)34563_2.pdfประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ589 Kb
Download this file (34563_3.pdf)34563_3.pdfแบบเสนอรายชื่อ103 Kb
Download this file (34563_4.pdf)34563_4.pdfแบบเสนอประวัติ115 Kb
Download this file (34563_5.pdf)34563_5.pdfโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์375 Kb

กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ

กลุ่มงานส่งเสริมการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ

0 2245 7170

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready