กสร.ร่วมกับ สสค.ตากจัดกิจกรรม รอบรู้แรงงานสัญจร

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันนี้ (16 มีนาคม 2560) อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายนายสมภพ ปราบณรงค์ ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม“รอบรู้แรงงานสัญจร” ภายใต้โครงการบริหารจัดการด้านแรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากโดยมีนายอำนวย มากทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นายจ้าง ลูกจ้างและแรงงานต่างด้าว รวมทั้งผู้แทนองค์กรนายจ้าง/ลูกจ้าง ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชนและประชาชนทั่วไป จำนวน 800 คน และมีนายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงาน ผู้แทนสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก ผู้แทนแรงงานจังหวัดตาก ผู้แทนสำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก ผู้แทนสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก ผู้แทนสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตากร่วมเสวนาเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ควรรู้สำหรับแรงงานเมียนมา พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมและให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนท้องถิ่นเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวณ บริเวณหน้าที่ทำการสำนักงานเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready