กสร.หารือเปิดศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ฯแห่งใหม่

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 17  มีนาคม 2560 รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายสุวิทยา  จันทวงศ์  เป็นประธานการประชุมแนวทางการจัดตั้งศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อพิจารณาการจัดตั้งศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ฯ แห่งใหม่โดยใช้พื้นที่ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง  แหล่งงบประมาณการปรับปรุงสถานที่ ประเภทสถานี/จำนวนสถานี  แหล่งงบประมาณการออกแบบ การจัดทำนิทรรศการพร้อมสถานีเรียนรู้ด้านความปลอดภัยและการติดตั้ง รวมถึงแผนการดำเนินการและระยะเวลาในการจัดตั้งศูนย์ฯดยมีกองความปลอดภัยแรงงาน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา กองบริหารการคลัง  สำนักงานเลขานุการกรมและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 1 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready