สสค.สุโขทัย ชี้แจงกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และการเก็บหลักฐานการจ้างงาน และชี้แจง ค่าจ้างขั้นต่ำ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันนี้ (๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐) นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย และพนักงานตรวจแรงงาน ได้ชี้แจงกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และการเก็บหลักฐานการจ้างงาน และชี้แจง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสุโขทัย ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ ๘) วันละ ๓๐๕ บาท และรับคำร้องทุกข์ (คร.๗) ประเภทกิจการ รับเหมาก่อสร้าง ลูกจ้างไม่ได้รับเงินค่าจ้าง จำนวน ๑๐ คน เพื่อให้ลูกจ้างดังกล่าวได้รับสิทธิต่อไป และได้กำชับให้ลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับกิจการก่อสร้างต้องทราบชื่อนายจ้างและจำนวนวันที่นายจ้างค้างจ่ายให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือได้รวดเร็ว

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready