สสค.พิษณุโลก ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมปรึกษาเตรียมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก ปี 2560 มี นายยุทธการ โอวาสิทธิ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ ห้องไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับหัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงแรงงาน ผู้แทนสถานประกอบกิจการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และเครือข่ายแรงงาน จำนวน 35 คน จากหน่วยงาน 30 หน่วยงาน ที่ประชุมมีมติกำหนดจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลก ปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 เริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 น. กิจกรรมประกอบด้วย การตักบาตรทำบุญ การเดินรณรงค์ของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน การถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นคนดีของแผ่นดิน และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ทาสีกำแพงวัดนางพญา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready