สสค.เชียงราย ร่วมออกหน่วยให้คำปรึกษากฎหมายแรงงานแก่แรงงานนอกระบบภาคเกษตร

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

สสค.เชียงราย ร่วมออกหน่วยให้คำปรึกษากฎหมายแรงงานแก่แรงงานนอกระบบภาคเกษตร ตามโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ และประสานการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน  ณ โรงรียนยางฮอมวิทยาคม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ได้ให้คำปรึกษากฎมายแก่แรงงานนอกระบบภาคเกษตรในพื้นที่ ในเรื่องการจ่ายค่างจ้างและสวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน และแจกสื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ  พร้อมทั้งได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเรื่องความปลอดภัยในงานภาคเกษตรและส่งเสริมสวัสดิการแก่แรงงานกลุ่มพิเศษ แรงงานภาคเกษตรร่วมรับบริการจากหน่วยงาน ประมาณ ๑๕๐ คน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready