สสค.นครราชสีมาตรวจการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

 

สสค.นครราชสีมาตรวจการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน วันที่ 20 มี.ค.60 นายพันธ์ศักดิ์ ศรีนุชศาสตร์ สค.นครราชสีมา มอบหมายนางวาสนา ฤทธาภัย นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ ร่วมตรวจแรงงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน กิจการประเภทฟาร์มไก่  ไม่พบการใช้แรงงานบังคับ - แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย นายจ้างปฎิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และส่งเสริมให้เข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว

 

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2017 All Rights Reserved.

ipv6 ready