กสร. เปิดอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สื่อภาษา(ล่าม)รุ่นที่ ๒/๒๕๖๐

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายให้นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน ผู้ตรวจราชการกรมเป็นประธานเปิดอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สื่อภาษา(ล่าม)รุ่นที่ ๒/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐ น. ณ โรงแรมปริ้นส์ตั้น พาร์ค สวีท ดินแดง กรุงเทพฯ การจัดอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษากัมพูชา และเมียนม่า(ล่าม)ซึ่งปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ PIPO จำนวน ๕๐ คน มีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทภารกิจของกสร. รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่จะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น                                                                    

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready