รองอธิบดี กสร. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการการพัฒนาศักยภาพเชิงเทคนิควิชาการ รุ่นที่ ๓

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  มอบนายทศพล  กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดี กสร. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการการพัฒนาศักยภาพเชิงเทคนิควิชาการ รุ่นที่ ๓ โดยมี นายอำนวย ภู่ระหงษ์ ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความปลอดภัยแรงงานในการเฝ้าระวังความปลอดภัยและโรคอันเนื่องมาจากการทำงานให้สามารถพัฒนาและการดำเนินการด้านความปลอดภัยฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารจากสถานประกอบกิจการ ทั่วประเทศ จำนวน ๑๐๐ คน  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพ

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready