รองกสร.มอบเงินกู้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ ธพว. จำกัด (ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย)

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานมอบเงินกู้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ ธพว. จำกัด (ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย) จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) เพื่อนำไปให้สมาชิก กู้ยืมเพื่อลดภาระหนี้อัตราดอกเบี้ยสูงและพัฒนาคุณภาพของสมาชิกสหกรณ์ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวสมาชิกให้ดีขึ้นได้ โดยมี นายมโนชญ์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้ หากสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจใดสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการแรงงาน โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๕ ๖๗๗๔ , ๐ ๒๒๔๖ ๐๓๘๓ หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น ๘

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready