รองกสร.มอบเงินกู้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ ธพว. จำกัด (ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย)

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานมอบเงินกู้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ ธพว. จำกัด (ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย) จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) เพื่อนำไปให้สมาชิก กู้ยืมเพื่อลดภาระหนี้อัตราดอกเบี้ยสูงและพัฒนาคุณภาพของสมาชิกสหกรณ์ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวสมาชิกให้ดีขึ้นได้ โดยมี นายมโนชญ์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้ หากสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจใดสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการแรงงาน โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๕ ๖๗๗๔ , ๐ ๒๒๔๖ ๐๓๘๓ หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น ๘


Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to 193.0.6.135:43 (A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond. ) in C:\xampp\htdocs\th\administrator\components\com_joomlastats\count.classes.php on line 1038

Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to 200.3.14.10:43 (A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond. ) in C:\xampp\htdocs\th\administrator\components\com_joomlastats\count.classes.php on line 1038

Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to 196.216.2.20:43 (A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond. ) in C:\xampp\htdocs\th\administrator\components\com_joomlastats\count.classes.php on line 1038

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2014 All Rights Reserved.
ipv6 ready