สสค.ตรังรับการตรวจการบริหารจัดการหน่วยงานดีเด่น โดยนายสมศักดิ์ พิริยวง ผู้ตรวจราชการกรม

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 12  กรกฎาคม 2560 นางจิราพันธ์  จิโรภาส สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ 
รับฟังการชี้แจงและรับการตรวจประเมินการประกวดรางวัลการบริหารจัดการหน่วยงานดีเด่นประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2560  โดยผู้ตรวจราชการกรม นายสมศักดิ์  พิรินยวง  ณ ห้องประชุมของสำนักงาน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready