กสร. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบนายอำนวย ภู่ระหงษ์ ผู้อำนวยกองความปลอดภัยแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางขนิษฐา มัจฉากล่ำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุนความปลอดภัยฯ คณะกรรมการไตรภาคี และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ ๑. เพื่อทราบผลการพิจารณาคำขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ จำนวน ๒ ราย /รายงานผลการดำเนินการแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัยฯ จำนวน ๒ ราย /ถอนคำขอกู้เงินกองทุนฯ จำนวน ๑ ราย และ ๒. พิจารณา คำขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ ของสถานประกอบกิจการ จำนวน ๑๔ ราย ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ๑ ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready