กสร. ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายบุญเลิศ ธีระตระกูล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ มีนายครรชิต มโนวรางกูร ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ กสร. เป็นกรรมการและเลขานุการ สาระสำคัญ ๑. เพื่อทราบ ผลการดำเนินงานคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ /การแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้านชุดใหม่ และ ๒. พิจารณา การเสนอรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้านต่อคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อสาธารณชน ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ๒ ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready