กสร.ปล่อยกู้ 10 ล้านบาท ลดภาระหนี้ลูกจ้างเอสเอ็มอีแบงก์

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

กสร.ปล่อยกู้ 10 ล้านบาท ลดภาระหนี้ลูกจ้างเอสเอ็มอีแบงก์

--------------------------------

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อนุมัติเงินกู้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือเอสเอ็มอีแบงก์ 10 ล้านบาท ลดภาระหนี้อัตราดอกเบี้ยสูงและพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน พร้อมเชิญชวนสถานประกอบกิจการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์และกู้เงินดอกเบี้ยต่ำ ลดภาระหนี้สินให้ลูกจ้าง

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานได้พิจารณาอนุมัติวงเงินกู้จำนวน 10 ล้านบาท ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เพื่อนำไปให้สมาชิกกู้ยืมเพื่อลดภาระหนี้อัตราดอกเบี้ยสูงและพัฒนาคุณภาพของพนักงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์และครอบครัวให้ดีขึ้น ทั้งนี้ กสร. มีกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานซึ่งขณะนี้มีวงเงิน 390 ล้านบาท ให้บริการแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการกู้ยืมเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในอัตราดอกเบี้ยต่ำ และได้ให้บริการเงินกู้
แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ รวม 260 สัญญา เป็นเงินกว่า 1,999 ล้านบาท สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกจ้างที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯกว่า 2.2 แสนคน

รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวต่อไปว่า การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการเป็นสวัสดิการนอกเหนือกฎหมายที่เป็นหลักประกันในอนาคตให้กับลูกจ้าง พนักงาน กรณีที่มีความขัดสนเรื่องค่าใช้จ่ายก็สามารถจะกู้ยืมเงินผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์มาค้ำประกันและเสียดอกเบี้ยในอัตราถูกซึ่งจะเป็นหนทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบให้กับลูกจ้างได้อีกทางหนึ่ง จึงขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้น สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการแรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 6774 หรือ 0 2246 0383

--------------------------------------

ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ข่าวที่ 244/2560

พฤกษ์  พรหมพันธุม : ข่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (36440.pdf)36440.pdf 105 Kb

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready