ผู้ตรวจ กสร. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานพิธีการและมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวชิระ ศรีบัวชุม ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานพิธีการและมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award ๒๐๑๗ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้แทนหน่วยที่เกี่ยวข้อง มีนางสาวรัดเกล้า เชาวลิต ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแรงงานสัมพันธ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ สาระสำคัญ เพื่อพิจารณา การกำหนดกรอบรายละเอียดรูปแบบการจัดงานพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award ๒๐๑๗ ร่วมกับบริษัท มาวินเนอร์ จำกัด ณ ห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ชั้น ๑ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready