การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรับรอง มยส. ครั้งที่ 1/2560 สสค.ตรัง

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 13 กรกฎาคม  2560  นายภาคภูมิ  อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ครั้งที่ 1/2560 มีนางจิราพันธ์  จิโรภาส สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรังเป็นกรรมการและเลขานุการ  เพื่อพิจารณาอนุมัติใบรับรอง มยส. ให้กับสถานประกอบกิจการที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 17 แห่ง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready