สสค.ยโสธร ออกหน่วย พอ.สว. ครั้งที่10/2560

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 นายธิติพันธ์ ไตรธนสมบัติ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางสาวภัทรานิษฐ์ คงนิน นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชน ร่วมกับ "หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)" ณ โรงเรียนบ้านคำครตา หมู่ที่3,9 ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร เพื่อให้บริการประชาชน/สร้างการรับรู้ ภารกิจและบริการของสำนักงานฯ /ตอบปัญหาข้อกฎหมายด้านการใช้แรงงานแก่ผู้มาขอรับบริการ จำนวน 101 คน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม) เป็นประธาน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready