กสร.รับหนังสือผู้แทนสหภาพแรงงานธนาคารธนชาต

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบนายอภิญญา สุจริตตานันท์ รองอธิบดีกสร.เป็นผู้แทนในการรับมอบหนังสือขอความช่วยเหลือจากพนักงานธนาคารธนชาต กรณีธนาคาร ฯ มีคำสั่งย้าย พนักงานแผนกสินเชื่อรถยนต์ในส่วนภูมิภาคให้เข้ามาปฏิบัติงานในส่วนกลาง  ซึ่งพนักงานส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นความเดือดร้อน เนื่องจากเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาในภูมิภาค ไม่สะดวกที่จะโยกย้ายในโอกาสนี้รองอธิบดีกสร.ได้ชี้แจงข้อกฎหมาย แนวทางแก้ไขให้ลูกจ้างทราบ และได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งโดยเร็วต่อไป ณ ห้องประชุมคณะกรมการแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 1 กระทรวงแรงงาน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready