รองอธิบดี กสร. เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรแก่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงแรมเอทัส จำกัด

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุวิทยา จันทวงศ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรแก่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงแรมเอทัส จำกัด เพื่อแสดงความยินดีแก่นายจ้างและลูกจ้างในการร่วมมือกันจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ โดยมี นายเชาวลิต พัดสารัมย์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป กลุ่มโรงแรมเอทัส โฮเท็ล แอนด์ เรสซิเดนซ์ เป็นผู้รับมอบเกียรติบัตร วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์ฯ เพื่อเป็นสวัสดิการด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้ลูกจ้างมีการออม และมีแหล่งเงินกู้ยืมเมื่อมีความเดือดร้อนหรือความจำเป็นด้านการเงินในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม  ทั้งนี้ หากสถานประกอบกิจการใดสนใจจะจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการแรงงาน โทร. ๐ ๒๒๔๖ ๐๓๘๓ หรือ www.labour.go.th  ณ โรงแรมเอทัส ลุมพินี กรุงเทพฯ

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready