สสส.ชัยภูมิตรวจสถานประกอบกิจการในกิจกรรมการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 13 กันยายน 2560 นายวิชญมิตร โรจนดิษฐ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายพนักงานตรวจ ฯ นายเชาวฤทธิ์ ชุมภูกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ตรวจสถานประกอบกิจการในกิจการการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม มีลูกจ้าง 1 - 200 คน บริษัท ปโตรเลยมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สาขาบ้านแท่น 1 , 2) (สาขาภูเขียว 2)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready