อธิบดีกสร.มอบรองอธิบดีฯรับมอบช่อดอกไม้แสดง ความขอบคุณจาก สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายสุเมธ มโหสถอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบนายอภิญญา สุจริตตานันท์ รองอธิบดีกสร.รับมอบช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณจากสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทยและองค์กรแรงงานเครือข่ายประกันสังคมเพื่อคนทำงาน (คปค.)นำโดยนายมนัส โกศลและคณะในโอกาสที่กระทรวงแรงงานได้เสนอร่าง พรบ.คุ้มครองแรงงาน(ฉบับที่...)พ.ศ...เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่าง พรบ.คุ้มครองแรงงานดังกล่าว แสดงถึงการที่รัฐบาล และกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญในการยกระดับความคุ้มครองแรงงานรวมทั้งเพิ่มสิทธิประโยชน์ อันทำให้ลูกจ้างและผู้ใช้แรงงานมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดียิ่งขึ้น  ณ ห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 1 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2017 All Rights Reserved.

ipv6 ready